Pálné Kovács Ilona ″Önkormányzatok és társadalompolitika″ című tanulmánya megjelent a Máltai Tanulmányok legújabb számában

Pálné Kovács Ilona ″Önkormányzatok és társadalompolitika″ című tanulmánya megjelent a Máltai Tanulmányok legújabb számában

2021.06.28 | 14:43

III. évfolyam, 2021/ 2. szám, pp. 181-195. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szaklektorált folyóirata. Jelen számunk tematikáját az a meggyőződés hívta életre, hogy a mély társadalmi problémákat célzó beavatkozások, cselekvések mögött komoly, stratégiára, tervezésre, szakmai megalapozottságra épülő elgondolásoknak kell(ene) állniuk. Összességében ezt nevezzük szakpolitikának. Hogy ezek hathatósan működjenek, a kívánt hatásokat elérjék, a társadalom valós igényeire adekvát válaszokat adjanak, a jó kormányzásban megfelelő helyet foglaljanak el (azaz a törvényalkotás, végrehajtás és ellenőrzés hármasságában helyet kapjanak), dialógusra, az átgondolt és komoly szakmai ajánlások figyelembevételére van szükség. Ezt a kérdéskört járja körül a Máltai Tanulmányok 2021/2. száma.

Tovább olvasom »
Fertő Imre és szerzőtársai cikkével megjelent a Statisztikai Szemle júniusi száma

Fertő Imre és szerzőtársai cikkével megjelent a Statisztikai Szemle júniusi száma

2021.06.22 | 13:28

STATISZTIKAI SZEMLE, 99. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 572–589. - A Központi Statisztikai Hivatal havonta megjelenő tudományos folyóirata. Közzététel: 2021.június 15.

Tovább olvasom »
Hajdú Zoltán tanulmánya megjelent a Wschodnioznawstwo (Eastern Studies) című lengyel szakfolyóiratban
Nárai Márta tanulmánya megjelent a Gyermek-Kultúra-Nevelés című folyóiratban

Nárai Márta tanulmánya megjelent a Gyermek-Kultúra-Nevelés című folyóiratban

2021.06.15 | 14:18

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának folyóirata.

Tovább olvasom »
New journal article by Anikó Bíró, researcher of KTI in Agricultural Economics
Hardi Tamás és Ocskay Gyula tanulmánya megjelent a Földrajzi Közlemények idei második negyedéves számában

Hardi Tamás és Ocskay Gyula tanulmánya megjelent a Földrajzi Közlemények idei második negyedéves számában

2021.06.08 | 14:03

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata. Évf. 145, szám 2 (2021) - megjelent: 2021-05-26

Tovább olvasom »
Sass Magdolna és szerzőtársai cikke megjelent a Közgazdasági Szemle júniusi számában

Sass Magdolna és szerzőtársai cikke megjelent a Közgazdasági Szemle júniusi számában

2021.06.08 | 13:53

A gyógyszeripari értéklánc sajátosságai Magyarországon Közgazdasági Szemle - LXVIII. évf., 2021. június (645—673. o.), DOI:10.18414/KSZ.2021.6.645, Tanulmány

Tovább olvasom »